Frøkildebeskrivelse

F.523
Art: Rødgran, Picea abies
Navn: Vedsted
Frøkildetype: Alm. kåret bevoksning
Placering: Dansk frøkilde
Hjemmehørende
- detaljer -:
Udenlandsk


Lokalitetsoplysninger
Distrikt NST, Himmerland
Skov Vedsted
Afdeling 21a
Areal 4.1 ha
Anlægsår 1942


Kåringsoplysninger
Kåringsnr. F.523
Kåringskategori Udvalgt
Kåringsformål Vedproduktion
Vis kort
Vis kortKontaktadresse
Ejer Naturstyrelsen Skovfrø & Genetik
Kontaktadresse Gillelejevej 2 B
Postnr. og by 3230   Græsted
Telefon +45 72543285
Web: www.nst-skovfroe.dk
Email: hgk@nst.dk
Frøkildebeskrivelse
OPRINDELSE: Bevoksningen stammer fra Buderupholm; men oprindelsen er ukendt.

FORSØG: Afkommet af bevoksningen indgår i et proveniensforsøg med 120 danske bevoksninger anlagt i 1981. Forsøget er målt ved 6-års alderen, og resultaterne publiceret i 1989 (S.Fl. Madsen, Det Forstlige Forsøgsvæsen, 1989, Beretning nr. 357).


Anvendelse
EGENSKABER: Proveniensforsøgene viste, at afkommet havde sent udspring (senest blandt de 120 bevoksninger, der blev afprøvet), og det lå blandt de bedste m.h.t. juletræskvalitet.

ANVENDELSE: De gode juletræsegenskaber gør materialet særligt egnet til produktion af juletræer. Det sene udspring vil være fordelagtig på mere frostudsatte lokaliteter.
 

 

 

 

Forside     Send email     Udskriv  
Forside Email Print
Tilgængelighedserklæring