Frøkildebeskrivelse

FP240
Art: Rødgran, Picea abies
Navn: Hofmansgave
Frøkildetype: Frøplantage (klon)
Placering: Dansk frøkilde
Hjemmehørende
- detaljer -:
Udenlandsk
Vestkontinental


Lokalitetsoplysninger
Distrikt Stiftelsen Hofmansgave
Skov Hofmansgave, Timeglasmarken
Afdeling 0
Areal 6 ha
Anlægsår 1980


Kåringsoplysninger
Kåringsnr. FP240
Kåringskategori Kvalificeret
Kåringsformål Vedproduktion
Vis kort
Vis kortKontaktadresse
Ejer Naturstyrelsen / HedeDanmark
Kontaktadresse Humlebæk (tlf 72543285), Fårvang (tlf 86871655)
Postnr. og by  
Telefon
Web: www.hdseed.dk (HedeDanmark)
Email: www.nst.dk (Naturstyrelsen)
Frøkildebeskrivelse
OPRINDELSE: Plustræerne er valgt i 20 danske og 4 sydsvenske rødgran bevoksninger. Bevoksningerne formodes alle at være af vesteuropæisk oprindelse

FORÆDLINGSPROGRAM: Frøkilden er et resultat af et intensivt forædlingsprogram.
I programmet blev der udvalgt ialt 800 plustræer. Plustræerne blev valgt for kvalitet (stammeform og finkvistethed) og vækst. De 800 plustræer blev testet for rumvægt, og de 100 bedste (med høj rumvægt) blev selekteret til videre fremavl.
De 100 udvalgte plustræers avlsværdier blev testet i afkomsforsøg. Resultaterne fra afkomsforsøgene anvendes som grundlag for en genetisk tynding af frøplantagerne (se senere)

KLONFRØPLANTAGE: Frøplantagen blev anlagt (podet) med kloner af 100 mest rumvægtige plustræer

GENETISK TYNDING: Den genetiske tynding i frøplantagen sker på grundlag af resultater fra afkomsforsøgene. Ved tyndingen er der lagt særlig vægt på selektion for sundhed, d.v.s. at kloner som giver det sundeste afkom står tilbage i frøplantagen efter tyndingen.
I 2011 findes der 46 kloner i frøplantagen.
Den genetiske tynding foretages over en årrække, og det forventes, at frøplantagen efter afsluttet tynding vil indeholde omkring 30 kloner.


Anvendelse
EGENSKABER: Den kraftige selektion for øget rumvægt forventes at give afkommet en forøget relativ rumvægt (høj rumvægt set i forhold til årringsbredde) på ca. 6%.
Selektionen i forbindelse med plustræudvalget (især stammerethed) forventes også at øge afkommets kvalitet. Herudover forventes den genetiske tynding at give afkommet forbedret sundhed i forhold til udgangsmaterialet.
Det skønnes, at andelen af sunde træer (d.v.s. træer med sundhed over middel) vil forøges fra 50% til omkring 75%

ANVENDELSE: Med den øgede rumvægt og kvalitet vil afkommet være særligt egnet til produktion af tømmer. Selektionen for sundhed forventes at gøre afkommet egnet til anvendelse på mere udsatte lokaliteter.
 

 

 

 

Plantevalg - et valg for fremtiden

Forside     Send email     Udskriv  
Forside Email Print