Frøkildebeskrivelse

FP1000
Art: Nordmannsgran, Abies nordmanniana
Navn: Lundbygaard I
Frøkildetype: Frøplantage (klon)
Placering: Dansk frøkilde
Hjemmehørende
- detaljer -:
Udenlandsk
Udenlandsk


Lokalitetsoplysninger
Distrikt Lundbygaard Gods
Skov Havefolden
Afdeling 111a
Areal 2.2 ha
Anlægsår 2007


Kåringsoplysninger
Kåringsnr. FP.1000
Kåringskategori Afprøvet
Kåringsformål Juletræer og pyntegrønt
Vis kort
Vis kortKontaktadresse
Ejer Lundbygaard Gods
Kontaktadresse c/o Levinsen A/S, Kurreholmvej 32
Postnr. og by 3330   Gørløse
Telefon +45 48 18 75 27
Web: www.treeseed.com
Email: mail@treeseed.com
Frøkildebeskrivelse
OPRINDELSE: Materialet formodes oprindeligt at stamme fra Borshomi området i Georgien. Det blev indført omkring år 1900, og der blev anlagt en del almindelige produktionsbevoksninger.
Af disse bevoksninger blev tre senere kåret til frøavl til juletræsproduktion (F.525 Uggerby, F.526 Tversted og F.527 Tversted).
FORÆDLINGSPROGRAM: I samarbejde mellem IGN og Naturstyrelsen og med støtte fra PAF er afkom af en lang række udvalgte plustræer blevet afprøvet i forsøg. Herunder 78 plustræer i bevoksningerne i Tversted (F.526 og F.527) Udvælgelseskriterierne var sundhed og pyntegrøntskvalitet.
KLONFRØPLANTAGE: Frøplantagen blev anlagt (podet) med kloner af 20 plustræer fra Tversted. 3 kloner er siden fjernet efter angreb af Neonectria. Frøplantagen blev højpodet på en eksisterende nordmannsgran plantning.
GENETISK FORBEDRIMG: Frøkilden er en såkaldt 1,5 generations frøplantage, hvor udvalget af kloner er sket på baggrund af allerede afprøvet materiale. Klonerne i frøplantagen er valgt med særlig vægt på bedre juletræskvalitet (andel af ON træer), form, udspringstidspunkt og nålefasthed efter høst.
EGENSKABER: Med de nuværende 17 kloner estimeres forbedringerne af de valgte egenskaber at være følgende: Øget udbytte af ON træer på 14 % i forhold til udgangsmaterialet (Tversted bevoksningerne). Herudover forventes selektionen for bedre efterhøst-kvalitet (nålefasthed efter høst) at have reduceret nåletabsrisikoen til omkring det halve. Væksten vil være moderat forøget (cirka 6 %).


Anvendelse
ANVENDELSE: Med den forbedrede kvalitet og bedre efterhøst egenskaber vil afkommet være særligt egnet til produktion af juletræer.

REFERENCER: Nielsen, U.B. (2007): Juletræskvalitet i nordmannsgran - effekt og samspil af genetik og klima for vækst og kvalitet. PAF rapport 2003-0007.
 

 

 

 

Plantevalg - et valg for fremtiden

Forside     Send email     Udskriv  
Forside Email Print