Frøkildebeskrivelse

FP623
Art: Nobilis, Abies procera
Navn: C.E.Flensborg
Frøkildetype: Frøplantage (klon)
Placering: Dansk frøkilde
Hjemmehørende
- detaljer -:
Udenlandsk


Lokalitetsoplysninger
Distrikt HedeDanmark a/s
Skov C.E.Flensborg
Afdeling 132
Areal 2.4 ha
Anlægsår 1969


Kåringsoplysninger
Kåringsnr. FP623
Kåringskategori Afprøvet
Kåringsformål Juletræer og pyntegrønt
Vis kort
Vis kortKontaktadresse
Ejer HedeDanmark a/s
Kontaktadresse HedeDanmark Skovfrø, Krogårdsvej 6
Postnr. og by 8882   Fårvang
Telefon +45 86 87 16 55
Web: www.hdseed.dk
Email: seed@hededanmark.dk
Frøkildebeskrivelse
OPRINDELSE: Materialet stammer fra en række af Danmarks mest anvendte pyntegrønt bevoksinger tilbage i 1960erne, men oprindelsen er ukendt.

FORÆDLINGSPROGRAM og KLONFRØPLANTAGE: Der er i alt valgt 100 plustræer (kloner), primært udvalgt for nålefarve og grøntkvalitet, sekundært egenskaber som stammeform og vækstenergi. Klonerne er podet i en klonfrøplantage.

GENETISK TYNDING: FP.623 indgår i afkomstforsøgne der blev etableret i 1987 sammen med 28 øvrige danske nobilis provenienser på 4 forskellige lokaliteter i Danmark.
Der er afprøvet afkom af 75 kloner. Resultaterne vil danne grundlag for en genetisk tynding i foråret 2011. Blandt de resterende 25 kloner vil der blive udført en almindelig selektiv tynding inden blomstring.


Anvendelse
EGENSKABER: FP.623 er i 2009 kåret som afprøvet på egenskaben blå farve. Med udgangspunkt i resultater for afkomsforsøgene, ligger C.E. Flensborg blandt de højest rangerende provenienser mht. indtjening i kr./ha., herudover har C.E Flensborg FP.623 dokumenteret færre nåleskader hvad angår røde nåle.

Reference: Nielsen, U.B. 2010. Hvad kan de danske nobilis frøplantager? - status for grøntkvalitet og klippeudbytte. Nåledrys nr. 74: 14-19.

 

 

 

 

Plantevalg - et valg for fremtiden

Forside     Send email     Udskriv  
Forside Email Print