Frøkildebeskrivelse

FP252
Art: Nobilis, Abies procera
Navn: Mosemark, Tuse Næs
Frøkildetype: Frøplantage (klon)
Placering: Dansk frøkilde
Hjemmehørende
- detaljer -:
Udenlandsk


Lokalitetsoplysninger
Distrikt NST, Vestsjælland
Skov Mosemark Skov
Afdeling
Areal 2 ha
Anlægsår 1998


Kåringsoplysninger
Kåringsnr. FP252
Kåringskategori Kvalificeret
Kåringsformål Juletræer og pyntegrønt
Vis kort
Vis kortKontaktadresse
Ejer Naturstyrelsen Skovfrø & Genetik
Kontaktadresse Gillelejevej 2 B
Postnr. og by 3230   Græsted
Telefon +45 72543285
Web: www.nst-skovfroe.dk
Email: hgk@nst.dk
Frøkildebeskrivelse
OPRINDELSE: Materialet stammer fra danske bevoksninger, men oprindelsen er ukendt.
FORÆDLINGSPROGRAM: Der er valgt plustræer i to serier. Den ene serie (Pyntegrønt Sektionens serie, PS-serien) indeholder plustræer fra gode danske bevoksninger. Plustræerne i denne serie blev valgt i slutningen af 1980´erne. Den anden serie (kloner fra C.E. Flensborg frøplantagen FP.623) blev oprindeligt valgt af skovrider Brandt fra Hedeselskabet.
I frøplantagen FP.262 Mosemark indgår der 5 kloner fra PS-serien og 15 kloner fra C.E. Flensborg serien.
Klonerne er udvalgt for særlig blå farve på grundlag af resultater fra afkomsforsøg.
Klonerne er afprøvet i forsøg.

KLONFRØPLANTAGE: Frøplantagen blev anlagt (podet) med kloner af de 20 plustræer. Frøplantagen blev højpodet på en eksisterende nobilis plantning i Mosemark Skov. Podningerne står på stor afstand (6x4 meter).

GENETISK TYNDING: Klonerne i frøplantagen er valgt på grundlag af afkomsforsøg. Det er derfor ikke tanken, at der skal foretages yderligere tynding i frøplantagen.


Anvendelse
EGENSKABER: Vurderingen af afkommets egenskaber er baseret på resultaterne fra en samlet afkomsbedømmelse, som er publiceret i 2010.

Afkom af frøplantagen forventes at have følgende egenskaber set i forhold til middel af alle frøplantager og bevoksninger som indgår i forsøget:
Højde (ved 10 år): 12cm over middel (+2%)
Grenlængde (ved 10 år): 0,2cm under middel (-1%)
Dækkeevne: 1%-point under middel
Skudtype: 10%-point over middel
Blå farve: 22%-point over middel
Klippemængde: 9%-point over middel.


ANVENDELSE: Afkommet vil være særligt egnet til produktion af klippegrønt af høj kvalitet (blå farve og opret nålestilling).

Reference: Nielsen, U.B. 2010. Hvad kan de danske nobilis frøplantager? - status for grøntkvalitet og klippeudbytte. Nåledrys nr. 74: 14-19.

 

 

 

 

Plantevalg - et valg for fremtiden

Forside     Send email     Udskriv  
Forside Email Print