Frøkildebeskrivelse

FP232
Art: Douglasgran, Pseudotsuga menziesii
Navn: Lavercantiere
Frøkildetype: Frøplantage (klon)
Placering: Udenlandsk frøkilde
Hjemmehørende
- detaljer -:
Udenlandsk
Darrington (via Kompedal)


Lokalitetsoplysninger
Distrikt Frankrig, Cahors
Skov Lavercantiere
Afdeling
Areal 4 ha
Anlægsår 1976


Kåringsoplysninger
Kåringsnr. FR-PME-VG-001
Kåringskategori Afprøvet
Kåringsformål Vedproduktion
Vis kort
Vis kortKontaktadresse
Ejer Naturstyrelsen Skovfrø & Genetik
Kontaktadresse Gillelejevej 2 B
Postnr. og by 3230   Græsted
Telefon +45 72543285
Web: www.nst-skovfroe.dk
Email: hgk@nst.dk
Frøkildebeskrivelse
OPRINDELSE: Plustræerne er valgt i Darrington proveniensen i proveniensforsøg i hhv. Kompedal og Buderupholm.

FORÆDLING: Der blev oprindeligt valgt 11 plustræer i Buderupholm forsøget og 109 plustræer i Kompedal forsøget. Plustræerne blev selekteret for sent udspring, stammerethed og højde. De 120 plustræer blev undersøgt (i Frankrig) for vedkvalitet. Målet var at selektere de træer, som havde et homogent ved, d.v.s. uden alt for markante overgange mellem vårved og høstved. Efter disse undersøgelser blev de 70 bedste plustræer valgt til videre fremavl.

KLONFRØPLANTAGE: Frøplantagen blev anlagt i Frankrig i samarbejde med det franske statsskovbrug. Frøplantagen blev anlagt som en podet frøplantage, hvilket iøvrigt efterfølgende gav store problemer som følge af inkompatibilitet mellem grundstammer og podekviste. En stor del af frøplantagen måtte podes påny på 'kompatible grundstammer'. Udover disse problemer er frøplantagen blev alvorligt skadet af tørke.

AFPRØVNING OG GENETISK TYNDING: Enkelttræafkom fra hovedparten af klonerne indgår i en Frøplante-frøplantage / afkomsforsøg, som er anlagt i Sebberup syd for Horsens. Resultaterne fra forsøget vil kunne anvendes som grundlag for genetisk tynding af frøplantagen i Frankrig; men der er ikke umiddelbart planer om at tynde frøplantagen.


Anvendelse
EGENSKABER: Foreløbige registreringer af afkommet fra frøplantagen viser et relativt sent udspring. Afkommet forventes at være af en god kvalitet (afkomsforsøgene endnu ikke endeligt opgjort).
Det ser i praksis ud til, at der i planteskolerne er en øget risiko for frostskader i efteråret som følge af sen afmodning. Frosttest har dog ikke kunnet bekræfte det. En mulig forklaring kan være, at frøproduktion under sydlige himmelstrøg med et varmere klima kan påvirke frøets egenskaber (begrebet betegnet "efter-effekt"). Det er især et problem i planteskolerne i det første år i produktionen.
 

 

 

 

Plantevalg - et valg for fremtiden

Forside     Send email     Udskriv  
Forside Email Print