Frøkildebeskrivelse

FP625
Art: Sitkagran, Picea sitchensis
Navn: C.E.Flensborg
Frøkildetype: Frøplantage (klon)
Placering: Dansk frøkilde
Hjemmehørende
- detaljer -:
Udenlandsk
Washington (afk. FP238)


Lokalitetsoplysninger
Distrikt HedeDanmark a/s
Skov C.E.Flensborg
Afdeling 103
Areal 5.41 ha
Anlægsår 1965


Kåringsoplysninger
Kåringsnr. FP625
Kåringskategori Afprøvet
Kåringsformål Vedproduktion
Vis kort
Vis kortKontaktadresse
Ejer HedeDanmark a/s
Kontaktadresse HedeDanmark Skovfrø, Krogårdsvej 6
Postnr. og by 8882   Fårvang
Telefon +45 86 87 16 55
Web: www.hdseed.dk
Email: seed@hededanmark.dk
Frøkildebeskrivelse
OPRINDELSE: Plustræerne er valgt i 10 kårede sitkagran bevoksninger på Frijsenborg, Ry Nørskov, Meilgaard, Sostrup, Lindenborg, Silkeborg og Linå Vesterskov. Bevoksningerne er alle af Whasington typen.

FORÆDLINGSPROGRAM: Frøplantagen er etableret som en SSO hvor der ved etablering indgik afkom af 32 plustræer (ved fri bestøvning) der er udplantede i 8 træs parceller hvoraf der i alt er etableret 2536 små parceller. Før kåring blev alle parceller reducerede til at indeholde højest et træ der blev selekteret udfra en fenotypisk vurdering samt registrering af diameter.

SSO FRØPLANTAGE: Frøplantagen er etableret som en SSO (Seedling Seed Orchard - Frøplante-frøplantage), hvor der ved etableringen indgik afkom af 32 plustræer. En SSO fungerer både som frøplantage og som afkomsforsøg.

GENETISK TYNDING: Den genetiske tynding er baseret på diametermålinger ved en alder på 15 år på 4 forskellige lokaliteter. På basis af målingerne blev der i 1998 fjernet 7 afkom (familier) i frøplantagen.
Den nuværende genetiske gevinst, er således opnået på 3 niveauer: 1. ved den oprindelige plustræ-selektion, 2. ved selektion af det bedste træ af 8 i hver parcel, og 3. ved borthugning af 7 familier ud af 32.


Anvendelse
EGENSKABER: Ud fra 18 års målinger er der beregnet en betydelig gevinst på volumen og omend mindre dog en betydelig gevinst på form. Herudover en mindre tvegedannelse og færre aksebrud. Med den betydelige gevinst i volumen, skulle man forvente en nedgang i rumvægt, men denne er uændret i forhold til udgangsmatrialet. Den genetiske gevinst i procent, i forhold til den standard proveniensen der indgik i afprøvningen, Frijsenborg F.235c, er beregnet til følgende. Volumen: 21%, stammeform: 3%, overlevelse:-1%, tvegedannelse: -2,5%, aksebrud: -7%, rumvægt: 0%.
F235c var på etablerings tidspunktet en meget anvendt proveniens i dansk skovbrug.


ANVENDELSE: Med den øget volumen og øvrige kvaliteter, vil afkom af FP.625 være særligt egnet til produktion af tømmer af høj kvalitet, overalt hvor det er anbefalesværdigt at plante sitkagran, dog ikke på meget frostudsatte lokaliteter.

 

 

 

 

Plantevalg - et valg for fremtiden

Forside     Send email     Udskriv  
Forside Email Print